GDPR

In vederea colectarii debitelor restante, operatorul TOP FACTORING SA, cu sediul in Bucuresti, str. Dinu Vintila, nr. 11, et. 1 si 2, Sector 2, reprezentant al Cesionarului, va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal (respectiv, dar fara a se limita la: nume, CNP, adresa, telefon, e-mail, cod abonat, sumele datorate pe categorii, contract de prestari servicii, facturi, plati efectuate, documente de identitate, loc de munca/calitate de pensionar, venituri etc) conform Legii 677/2001 (si incepand cu 25.05.2018 potrivit Regulamentului General Privind Protectia Datelor nr. 679/2016), prelucrarea fiind inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 3164.

Datele cu caracter personal prelucrate sunt fie date furnizate la data incheierii ori pe parcursul derularii contractului de prestari servicii, date obtinute din bazele de date publice sau date obtinute in baza dispozitiilor legale si/sau contractuale de la institutii publice.

Scopul prelucrarii de date este colectarea creantelor restante, iar temeiul juridic este constituit de interesul legitim al operatorului de a obtine executarea obligatiilor pe care vi le-ati asumat contractual. Datele vor fi prelucrate pana la recuperarea integrala a creantei, precum si o perioada de 5 ani dupa recuperarea integrala, in baza obligatiilor legale ale operatorului.

Operatorul Top Factoring SA poate transmite datele dumneavoastra catre, dar fara a se limita la: prestatori de servicii postale, furnizori de solutii IT, prestatori de servicii de printare si anvelopare, avocati, executori judecatoresti, instante de judecata, detectivi privati, societati afiliate etc, avand sediile fie pe teritoriul Romaniei, fie pe teritoriul Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European.

Cu referire la prelucrarea descrisa anterior, aveti dreptul de a solicita operatorului Top Factoring SA accesul la date, rectificarea sau stergerea datelor; totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii si, incepand din 25.05.2018, dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii si dreptul la portabilitatea datelor. Va puteti exercita aceste drepturi in scris, la adresa postala a operatorului, sau contactand responsabilul pentru protectia datelor la adresa de e-mail dpo@topfactoring.ro.Aveti dreptul de a va adresa cu plangere referitoare la prelucrare catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Catare Personal, la adresa din Bucuresti, Str. G-ral Ghe. Magheru, nr. 28-30, Sector 1, e-mail anspdcp@dataprotection.ro.