Glosar de termeni


contract Acordul intre doua sau mai multe persoane, prin care se consituie raporturi juridice.
consumator Orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care cumpara servicii sau bunuri de orice tip, mobiliare sau imobiliare in afara unei activitati comerciale.
debitor Persoana care datoreaza o suma de bani.
codebitor / coplatitor Persoana care participa alaturi de debitor la stabilirea venitului total net cert luat in calcul de institutia bancara pentru acordarea unui imprumut/credit debitorului/imprumutatului. Co-debitorul este obligat impreuna cu debitorul sa ramburseze suma imprumutata.
girant Persoana care a garantat pentru debitor indeplinirea obligatiei de plata, cu veniturile si/sau bunurile sale.
creanta / debit Suma de bani pe care o persoana numita creditor are dreptul sa o pretinda de la debitor in urma semnarii unui act juridic de regula bilateral (care da nastere la drepturi si obligatii pentru ambele parti).
creanta certa Creanta este certa atunci cand ea rezulta din actele de creanta (facturi emise si neplatite, contract, comanda, etc.).
creanta exigibila Datoria care a ajuns la data scadenta.
creanta lichida Creanta este lichida atunci cand cuantumul sau este determinat din actele de creanta, sau cel putin determinabil cu ajutorul acestor acte.
cesiunea de creanta Este o conventie prin care un creditor transmite unei alte persoane o datorie pe care un debitor nu a platit-o. Pentru valabilitatea cesiunii de creanta nu este necesar consimtamantul debitorului cedat.
Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare Este un sistem de evidenta a prioritatii ipotecilor mobiliare, si de publicitate, structurat pe persoane si bunuri.
Sistemul asigura inregistrarea operatiunilor legate de cesiuni de datorii si de ipotecile mobiliare, inregistrarea operatiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevazute de lege, precum si publicitatea operatiunilor juridice prevazute de lege.
cesionar Persoana care primeste o creanta de la un creditor.
cedent Creditorul care cedeaza o creanta.
mandant Persoana care imputerniceste un tert pentru a realiza in numele sau anumite fapte sau acte juridice.
mandatar Persoana imputernicita de catre mandant.
Biroul de Credit Institutie privata creata de bancile comerciale pentru a mentine o baza de date cu informatii pozitive si negative despre creditele contractate de persoane fizice. Informatiile sunt utilizate de catre banci la analiza dosarelor de credit pentru a vedea comportamentul financiar al potentialilor clienti.
Preventel Baza de date creata de catre operatorii de telefonie, prin care se pun in comun informatii referitoare la comportamentul clientilor care nu isi indeplinesc obligatiile de plata sau care care comit acte de frauda.
dobanda penalizatoare Dobanda care se adauga ratei lunare atunci cand debitorul nu reuseste sa isi plateasca rata la data scadenta.
dobanda remuneratorie Dobanda datorata de debitorul obligatiei de a da o suma de bani la un anumit termen, calculata pentru perioada anterioara implinirii termenului scadentei obligatiei.
dobanda legala Suma de bani care se plateste pentru intarzierea datoriilor catre creditor, in situatia in care partile nu au agreat contractual cuantumul dobanzii penalizatoare sau pe cel al daunelor moratorii. Dobanda legala este valoarea dobanzii de referinta publicata de BNR, la care se adauga patru puncte procentuale.
penalitati de intarziere (daune moratorii) In situatia in care debitorul nu isi executa obligatia la scadenta, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenta pana la momentul platii, in cuantumul agreat de parti.
scadenta anticipata Sanctiune ce poate interveni in derularea unui contract de credit, in situatia in care debitorul nu isi respecta mai multe obligatii asumate. Scadenta anticipata presupune ca debitorul va fi obligat sa restituie intreaga suma imprumutata, comisioane, dobanzile remuneratorii si cele penalizatoare.
procedura amiabila Un mod prietenesc prin care se recupereaza datoria de la debitor, cu ajutorul negocierii si a concesiilor reciproce.
angajament de plata O conventie incheiata intre creditor si debitor conform careia debitorul trebuie sa plateasca suma restanta dintr-o data sau in mai multe rate, pana la un termen stabilit de comun acord.
data scadenta Data limita pana la care se poate indeplini o obligatie valabila.
procedura judiciara Procedura prin intermediul careia creditorul urmareste realizarea creantei pe care o detine impotriva debitorului prin intermediul fortei de constrangere a statului (prin actionare in instanta sau prin executare silita).
ordonanta / somatie de plata Procedura speciala, care se deruleaza in instanta si care este reglementata de Art. 1031 din Codul de Procedura Civila, prin care creditorul poate obtine realizarea creantei sale certe, lichide si exigibile.
executor judecatoresc Persoana care obliga debitorul sa indeplineasca obligatia cuprinsa in titlul executoriu, in cazul in care debitorul refuza sa o faca de buna voie.
titlu executoriu Un act scris in baza caruia creditorul poate solicita organelor competente ca debitorul sa fie obligat sa isi plateasca datoria in cazul in care acesta din urma refuza plata de bunavoie. Sunt titluri executorii: contractul de credit bancar sau IFN, hotararea judecatoreasca definitiva, contractul de leasing, cecul, biletul la ordin etc.
executare silita Modul prin care creditorul poate constrange legal, cu ajutorul organelor de stat competente, pe debitorul sau, care nu isi plateste de bunavoie datoria pe care o are fata de creditor.
poprire Retinerea instituita asupra salariului, a titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporale, pe care o persoana / companie le datoreaza debitorului. Poprirea se poate institui inclusiv asupra conturilor la banci.
sechestru Masura judiciara prin care bunurile debitorului sunt indisponibilizate in vederea vanzarii, pentru a recupera datoria pe care debitorul o are fata de creditor.