Legea 677/2001

Top Factoring este operator de date cu caracter personal in registrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal.

In scopul desfasurarii activitatilor de recuperare de creante, Top Factoring este inregistrat in Registrul Prelucrarilor cu nr. 3164 si prelucreaza datele cu caracter personal ale debitorilor furnizate la incheierea contractelor de prestari servicii, precum si obtinute din baze de date publice.

Top Factoring prelucreaza datele cu caracter personal ale debitorilor atat in nume propriu, cat si in calitate de imputernicit al unor terte parti. Totodata, Top Factoring poate prelucra datele cu caracter personal ale debitorilor atat prin proprii angajati, cat si prin intermediul unor imputerniciti, catre care transmit aceste date si care sunt obligati sa nu actioneze decat la instructiunile Top Factoring si sa asigure securitatea si integritatea datelor. Acesti imputerniciti sunt notificati de catre Top Factoring la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal si sunt: Top Investigatii SRL (societate de detectivi privati); Dis Expres Services SRL (subcontractor al serviciului de printare si anvelopare scrisori), Servbit Research SRL (administrator baze date, dezvoltator soft) si Starbyte SRL (prestator servicii de identificare informatii de contact din baza de date publice).

Debitorii ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate de catre Top Factoring SRL, fie direct, fie prin imputernicit, in derularea activitatilor de recuperare de creante, au drepturile prevazute de art. 12-18 din Legea 677/2001, respectiv dreptul de acces, de interventie, de opozitie, de informare, de a nu fi supus unei decizii individuale si de a se adresa instantelor de judecata, pe care acestia si le pot exercita printr-o cerere scrisa, semnata si datata trimisa la adresa societatii din Bucuresti, Sector 2, Str. Tudor Arghezi, nr. 21, et. 5.

Totodata, Top Factoring prelucreaza date cu caracter personal in scopul monitorizarii si asigurarii sigurantei persoanelor, spatiilor si bunurilor, prelucrare inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 16833. Prelucrarea se realizeaza prin monitorizare video la sediul societatii.
Persoanele vizate de aceasta prelucrare beneficiaza de dreptul de acces, de interventie, de opozitie, de informare, de a nu fi supus unei decizii individuale si de a se adresa instantelor de judecata. Aceste drepturi pot fi exercitate adresand o cerere scrisa, semnata si datata catre TOP FACTORING SRL, in Bucuresti, Str. Tudor Arghezi, nr. 21, Sector 2.